Hvad betyder Kapitalmarked?

Kapitalmarked

Kapitalmarkedet er den del af det finansielle system, hvor både individer og institutioner kan købe og sælge værdipapirer som aktier og obligationer, over en længere tidsperiode. Det er stedet, hvor virksomheder og regeringer kan rejse kapital til at finansiere deres aktiviteter og projekter.

Kapitalmarkedet kan opdeles i to hovedkategorier: aktiemarkedet og obligationsmarkedet. Aktiemarkedet er det sted, hvor virksomhedernes aktier handles. Det giver virksomheder mulighed for at rejse kapital ved at udstede aktier, og det giver investorer mulighed for at købe ejerandele i disse virksomheder.

Obligationsmarkedet, på den anden side, er stedet, hvor gældsbeviser, kendt som obligationer, handles. Når en virksomhed eller en regering udsteder en obligation, låner de penge fra investorerne, som de forpligter sig til at betale tilbage med renter på et senere tidspunkt.

Kapitalmarkedet spiller en kritisk rolle i en moderne økonomi, da det faciliterer flowet af penge og kapital fra dem, der har overskud af det (såsom opsparere og investorer), til dem, der har brug for det (som virksomheder og regeringer). Dette fremmer økonomisk vækst og udvikling ved at støtte investeringer og skabe job.